BUKPLASTIK

 

Efter graviditeter och viktuppgång är det vanligt med fett och hudöverskott på buken. I vissa fall räcker det med fettsugning med fettsugning med i många fall måste fettsugningen kombineras med en bukplastik för att få ett tillfredställande resultat. Ibland är det så pass mycket hudöverskott på baksidan att en så kallad cirkumferent bukplastik måste göras för att det ska bli ett godtagbart resultat. Graviditeter orsakar ofta att bukmusklerna glider isär, vilket leder till en bestående breddökning i medellinjen efter graviditeten. Då kan buken bukta ut.

 

Snabba fakta:
  • Operationstid: 3 – 6 h
  • Bedövning: Narkos
  • Återgång till arbete: ca 3 – 4 veckor
  • Kontroll: 1 vecka, 2 veckor, 6 månader
  • Bukplastik liten: 40.000 SEK
  • Bukplastik full med navelförflyttning + Fettsugning midja/höfter: 64.000 + 15 – 20.000 SEk
  • Cirkumferent bukplastik inkl. fettsugning: 100.000 – 140.000 SEK

 

Det är viktigt att patienten inte har en betydande övervikt utan befinner sig i normalvikt.
Själva operationen utförs i narkos och tar cirka fyra timmar. En cirkumferent bukplastik tar cirka sex timmar.
Huden och underhudsfettet löses ifrån bukmusklerna och om musklerna har glidit isär sys dessa ihop som en inre korsett.

Hos vissa patienter är det i stort sett bara överskottshud i den nedre delen av buken vilket gör att det kan bli ett bra resultat med enbart en nedre bukplastik utan navelförflyttning. Fettsugning görs ofta i samband med bukplastiken för att trimma midjan, höfterna och magen.

Ofta krävs det att patienten stannar på kliniken i en till två nätter. Gördel skall bäras dag och natt i tre veckor och sedan dagtid i ytterligare tre veckor.
Det är vanligt att buken känns lite svullen och öm de första månaderna efter ingreppet.
De första två veckorna rekommenderas patienten att röra sig hemma, men att undvika längre promenader och ansträngande, fysisk rörelse.
Efter åtta veckor kan man återgå till lättare träning, så som löpning.

Eventuella komplikationer innefattar fördröjt sårläkning, blödning och infektioner samt nedsatt känsel.
Känseln brukar dock återgå som regel efter 6-12 månader.

 

 

 

 

Skicka vänligen in ett kostnadsfritt bedömningsformulär vid fler frågor!