HALS/ PANNLYFT/ MINI ANSIKTSLYFT

Pannlyft

Pann- och ögonlockslyft tillhör de vanligaste estetiska ingreppen för att skapa ett yngre, piggare och gladare utseende runt ögonen hos såväl män som kvinnor.

Hudelasticitet på verkas av åldern såsom en gradvis sänkning av ögonbrynen med horisontella veck i pannan och vertikala veck mellan ögonbrynen. Konsekvensen blir dels estetiskt störande med ett mer bistert och trött utseende men även funktionell genom att man kontinuerligt veckar pannan för att lyfta ögonbrynen. Detta kan i sin tur leda till spänningshuvudvärk. En del personer har ett lägre panna som en ärftlig faktor.

Vi har möjlighet att utför pannlyft med minimalinvasiv kirurgi. Små näst intill osynliga ärr i hårbotten skapas. Vid operationen korrigeras den överansträngda muskulaturen, ögonbrynens läge samt huden. Vid stora hudöverskott i pannan krävs en öppen kirurgisk teknik med ett längsgående snitt inom det hårbärande området högt upp i pannan. Snittet görs sicksackformat och ärren är ofta mycket svåra att se.

Operation utförs i lokalbedövning med lugnande tabletter innan vilket betyder att du inte behöver uppleva biverkningar av narkosmedlen. Du går hem på operationsdagen med ett planerat återbesök för kontroll en vecka och 3 månader efter operation i enskilda fall.

Efter operationen får du räkna med en viss svullnad och missfärgning runt ögonen. Detta är värst andra till tredje dygnet och avtar därefter successivt. Stygnen tas vanligtvis bort efter ca 1 – 2 veckor och redan då kommer du att märka en betydande förbättring.

 

Mini- Ansiktslyft

Genom ansiktslyftning återskapas en yngre och mer väldefinierad hals- och käklinje. Ingreppet har blivit vanligt hos såväl män som kvinnor och de flesta som opereras är mellan 40 – 65 år. Ansiktslyftning kan även ske upp i hög ålder med mycket bra resultat.

Med åldern förtunnas huden och de underliggande musklerna töjs ut. Vid 30 – 35 års ålder kan man ofta notera en sämre hudelasticitet med ett tilltagande hudöverskott. Flera bidragande faktorer som ärftlighet, rökning, solexponering och kosthållning.

Operationen utförs i lokal bedövning med lugnande tabletter innan. Ärren skapas beroende på utseendet och hur mycket hud överskott som ska tas bort. Lyft av halsen och nedre ansiktshalvan sker med mycket bra resultat och minimala ärr bildningar sk. MACS- lift (minimal access cranial suspension).

Svullnad, missfärgning och ömhet runt öronen och ned på halsen sker efter operationen. Detta är värst på det andra till tredje dygnet och avtar sedan successivt.